• Loga
  • Loga
  • Loga
  • Loga

Bezplatný servis

Jedná se o službu, která se vztahuje na laserové/inkoustové tiskárny a multifunkční zařízení všech značek. Ta pokrývá všechny náklady spojené se servisní službou, včetně výjezdních nákladů, cestovného a servisních hodin a je platná po celou dobu využívání spotřebního materiálu (tonerové kazety a inkoustové kazety) společnosti MH PRINT CZ s.r.o.

Doposud se služba setkala s poměrně velkým ohlasem a to je důvod pro rozšíření počtu zařízení, na něž se vztahuje.

 

1, Bezplatný servis se vztahuje pouze na výrobky značky MH PRINT CZ s.r.o. dovážené a distribuované společností MH PRINT CZ s.r.o., které byly zakoupeny.

 

2, Pro vznik nároku na Bezplatný servis je nutné, aby spotřebitel používal pro dané tiskárny tonerové a inkoustové kazety zakoupené přímo od společnosti MH PRINT CZ s.r.o. Další podmínky Bezplatného servisu:

- běh nároku na Bezplatný servis začíná prvním dnem následujícího po zakoupení náplně do tiskárny a její instalace.
- využitím Bezplatného servisu spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na Bezplatný servis      

 

3, Nárok na bezplatný servis se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu.
 

4, Společnost MH PRINT CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu podmínek Bezplatného servisu s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky Bezplatného servisu účinné v době kontaktování pověřené osoby společnosti MH PRINT CZ s.r.o.


Prodej zabavené techniky

Spotřební materiál

 

Bezplatný servis

Našim zákazníkům nabízíme zcela ZDARMA servis tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení!Číst více

Digitalizace filmů - VHS na DVD